PopUp MP3 Player (New Window)

San

Niet ver van Olukonda is een nederzetting van de San. Het blijkt een levend museum te zijn van de Ju/'Huansi-San.
Kom je daar midden in het bos met een 4WD met alles dr'op en dr'an, camera's in de aanslag, zijn daar San mensen in bijna niks, maar met pijl en boog en speren om ons welkom te heten.
We worden uitgenodigd voor een boswandeling waarbij ze zullen laten zien hoe ze leven en leefden en ze zullen voor ons dansen.

De San (of Saan), ook bekend als Bosjesmannen of Basarwa, zijn leden van verschillende groepen inheemse jagers-verzamelaars in zuid Afrika.
Hun territorium bestrijkt Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Zimbabwe, Lesotho en Zuid-Afrika.
Er zijn ongeveer 27 000 San in Namibiƫ. De San hebben meer dan 30.000 jaar in zuid Afrika gewoond. Dat blijkt uit rotstekeningen op verschillende plaatsen in het land (Twyfelfontein en de Brandberg).
De Bosjesmannen zijn een van de meest boeiende bevolkingsgroepen op aarde hoewel hun jaag- en verzamellevensstijl steeds meer bedreigd wordt door andere bewoners van de regio.
Vanuit de traditie kenden de San geen leiders, beslissingen werden individueel gemaakt of in overleg met de groep. In goede tijden kon een groep uit meer dan 100 mensen bestaan,
maar in tijden van droogte kon dit slinken tot een familie van minder dan 10 leden.
De Bosjesmannen volgden het water, wild en eetbare planten en waren altijd mobiel. Ze hielden geen vee en namen alles wat ze bezaten steeds met zich mee.
San vrouwen plukten de eetbare planten terwijl de mannen op jacht gingen.
De vroege Boer kolonisten in de Kaap lanceerden een vernietigingscampagne en doodden zo'n 200.000 mensen waarbij de San werden gezien als sub-humaan en niet beter dan dieren.
De vooruitzichten voor de San zijn niet erg hoopvol hoewel sommige organisaties eraan werken om deze cultuur te behouden.