PopUp MP3 Player (New Window)

7. Gesjoemel

Op de een of ander manier staat het thema "Klimaat" bol van gesjoemel.
We kennen het gesjoemel met Volkswagen diesels, maar ook andere merken hebben zich schuldig gemaakt aan deze praktijk. Alles wat met software wordt gemaakt is potentieel verdacht als het om onwaarschijnlijke prestaties gaat.

Je kunt via wetgeving bijvoorbeeld zodanig scherpe eisen stellen aan de uitstoot van verbrandingsmotoren dat het fysisch haast niet mogelijk is daaraan te voldoen zonder afbreuk te doen aan de prestaties van deze motoren. Dit leidt dus tot gesjoemel.

* De autoindustrielobby in Brussel is zeer goed ontwikkeld. Om elke miligram wordt gestreden. Meetmethoden voor de motorprestaties worden door de fabrikanten zelf uitgevoerd onder specifieke

omstandigheden. Inmiddels is al meer dan 10 jaar bekend dat de opgaven van de fabrikanten niet worden gehaald in de praktijk en dat is nog steeds zo. Gesjoemel dus.

* Het leek onmogelijk dat Nederland in 2014 de Kyoto doelstellingen (uitstoot broeikasgassen) zou halen. Op het laatste moment werd een rekentruc toegepast en met de aankoop van emissierechten is Nederland geslaagd. Cum sjoemelum. Inmiddels neemt de concentratie CO2 in de lucht onverminderd toe.

* De gemeente Utrecht is begonnen het centrum voor oude dieselautos te sluiten met de kennelijke bedoeling de luchtkwaliteit te verbeteren. Na een jaar heeft TNO vastgesteld dat het effect van deze maatregel niet is vast te stellen. Toch blijft de gemeente Utrecht beweren dat haar milieubeleid effectief is. Stimuleren autoverkoop in crisistijd of toch gesjoemel?
* Andere steden zijn braaf gevolgd in deze symboolpolitiek. Rotterdam verwees naar het “succes” in Utrecht en deed er een schepje bovenop: het sloot in mei 2016 het centrum ook voor benzine- en LPG-auto’s. Voor een toelichting wordt verwezen naar “schonerelucht.nl” (in navolging van Utrecht met een soortgelijke site). Daar wordt uitgelegd dat de maatregel uitsluitend gaat over roetuitstoot en niet over CO2, NOx, SOx, e.d. Er wordt aanbevolen je oude auto te laten slopen en met subsidie een nieuwe te kopen. Autoverkoop stimuleren?

Op genoemde site werd keurig bijgehouden hoeveel auto’s van deze regeling gebruik hebben gemaakt. Na een jaar (voorjaar 2017) was dat ongeveer 460. Kennelijk vond men dit niet genoeg en ineens stond de teller in juni op 5000 en is daar blijven staan. Toch geen gesjoemel?
* Overigens heeft een rechter inmiddels bepaald dat oude benzine- en LPG-auto’s wel toegelaten moeten worden tot het centrum van Rotterdam. Hebben niks met roet te maken. Gesjoemel dus.

* Ook deze gemeenten doen net alsof de aarde plat is: alleen in beschouwing nemen wat vanaf de bureaustoel te zien is en rekenen vanaf de aanschaf van de auto.
Maar de aanschaf van een nieuwe auto is natuurlijk zeer slecht voor het milieu. Je tekent ook voor de energie en vervuiling/uitstoot die bij de produktie van de auto nodig is geweest. Dit zou je willen compenseren met een zuiniger (indien van toepassing) nieuwe auto of met een geringere uitstoot. Maar dat gaat niet lukken in de gemiddelde levensduur van de auto, daarvoor is het verschil in verbruik en emissie tussen de oude en de nieuwe auto veel te klein.
De maatregel om oude auto’s te weren uit stadscentra werkt daarom contraproduktief. Beter is de oude auto helemaal op te rijden, maar wel zorgen voor een goede conditie. Ook dat heet duuzaam.

* Andere voorbeelden van sjoemelen:
geïnstalleerd vermogen gebruiken i.p.v. opgewekt vermogen om aandeel wind/zonenergie te flatteren;
onhaalbare klimaatdoelstellingen zijn feitelijk economische doelstellingen;
met veel subsidie iets mogelijk maken wat zeer twijfelachtig is: bv. voor hybride of elektrische auto's voor zakelijke rijders, gaan vervolgens tweedehands naar het buitenland.

> 8. Warmtepomp