PopUp MP3 Player (New Window)

3. Kooldioxide (CO2)

Zoals het in de atmosfeer voorkomt is CO2 een onschuldig gas, we ademen het in en wat meer uit. Planten hebben dit nodig om te groeien en zetten het met de bladeren (bladgroen) om in zuurstof.
Voor het opwekken van elektriciteit en het verwarmen (van ruimten of materialen) worden brandstoffen (olie, gas, kolen, hout (“biomassa”) gebruikt.

Voor verbranden is zuurstof nodig. Dat gaat een verbinding aan met de koolstof uit de brandstof en zo ontstaat CO2. Hoe meer je verbrandt, hoe meer CO2 er ontstaat.
Van verschillende brandstoffen is bepaald hoeveel CO2 er bij verbranding ontstaat, bijvoorbeeld:

brandstof 

gewicht/
volume

gewicht CO2  (g)

electriciteit/
equivalent  (kW)

 benzine  720 g/liter  2370  9,7
 diesel  840 g/liter  2610  11,1
 aardgas  1 m3  2200  3
 kolen  1 kg  5333  6,67
 voedsel mens  dagelijks  1000  3

Het is hiermee niet zo moeilijk zelf te bepalen hoeveel CO2 je genereert met bv. je auto of CV of dat 7 miljard mensen dagelijks 7 Megaton aan CO2 uitademen.
CO2 is dus een gevolg van het verbranden en niet de oorzaak van de opwarming van de aarde. Oorzaak en gevolg worden hier stelselmatig verwisseld.
Alsof ons huis in brand staat en we maken ons ernstig zorgen over de rookontwikkeling... We zouden de “rookgassen” zelfs in de grond willen opslaan. Het behoeft geen betoog dat dit volstrekt zinloos is. De brand stemt economen en politici tevreden want dat biedt werkgelegenheid ("oververhitting van de economie"). Model consumptiemaatschappij.
CO2 wordt ook wel broeikasgas genoemd. Dat is een misleidende benaming.

In kassen wordt veel CO2 gebruikt. Daarmee gaan planten sneller groeien en kunnen wel 2-3 oogsten per jaar (bv. tomaten) gerealiseerd worden. In het Westland wordt CO2 via pijpleidingen uit het Rijnmondgebied verkregen.
Elders wordt dit verkregen door aardgas te verbranden. Omdat er overdag CO2 nodig is en ’s nachts warmte, wordt met het aardgas overdag water verwarmd en opgeslagen voor verwarming in de nacht.
CO2 speelt geen rol bij de verwarming van kassen.
CO2 in de atmosfeer wordt als een groot probleem gezien. Grote getallen moeten dit duidelijk maken. Bij het Klimaataccoord van Parijs wordt bijv. gesproken over een jaarlijkse uitstoot van wereldwijd 55 Gigaton dat eigenlijk niet meer dan 40 Gigaton zou mogen zijn.
Maar hoeveel is de concentratie van CO2 in de lucht eigenlijk?
Lucht bestaat uit 20% zuurstof, 70% stikstof en 10% uit andere gassen. Het aandeel CO2 is slechts 0,04% (400 ppm – parts per million).
Maar rond 1800 was de CO2 concentratie ongeveer 280 ppm, in 2000 was dat 368 ppm en nu zijn we over de 400 dus. Er is dus wel degelijk een stijging en die is de laatste 40 jaar significant sterker geworden. Dankzij ons energieverbruik dus.
We moeten dus het (toenemende) energieverbruik substantieel verminderen om de temperatuurstijging te reduceren!
Maar waar komt toch het idee vandaan dat CO2 de oorzaak van de opwarming van de aarde zou zijn?
Dat is vermoedelijk gebaseerd op laboratoriumonderzoek van Svante Arrhenius, een overigens zeer gewaardeerde wetenschapper, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in twee artikelen, in 1896 en in 1906. Zijn resultaten blijken echter niet te kloppen met de werkelijke latere ontwikkelingen. En er is geen ander bewijs.

>   4. Elektriciteitscentrales