PopUp MP3 Player (New Window)

1. Opwarming aarde: feiten en fabels

Opwarming van de aarde wordt onmiddellijk geassocieerd met CO2. De grote hoeveelheid CO2 uitstoot en het isolerend effect ervan zou de belangrijkste oorzaak zijn van de temperatuurstijging.
Waar komt toch dat idee vandaan? Is er enig bewijs voor?
Het is wel de reden dat we wereldwijd de uitstoot van  CO2 drastisch moeten verminderen door alternatieve energiebronnen te gebruiken en het gebruik van fossiele brandstoffen uit te bannen.

Is het klimaat (of het weer) wel "maakbaar"? En als we niet willen dat de aarde opwarmt, zouden de talloze warmtebronnnen zelf niet de oorzaak kunnen zijn van temperatuurverhoging en de CO2 uitstoot

slechts het gevolg daarvan?
CO2 is een goede isolator, maar lucht is dat ook.
Is men bekend met de Eerste wet van de thermodynamica: "Energie gaat nooit verloren"?

En is “elektrisch” wel zo schoon?
We horen/lezen vaak zoiets als: “Wetenschappers zijn het erover eens dat CO2 .de oorzaak is van..”, en dan volgt er een verklaring die iedereen lijkt te herhalen om te pleiten voor windmolens, zonnepanelen en warmtepompen en het afschaffen van fossiele brandstoffen. De warmte die we hiermee genereren zou de aarde niet doen opwarmen?
Wie zijn toch die klimaatwetenschappers of de klimaatsceptici?
Weermannen en –vrouwen wringen zich in bochten om een verband te leggen tussen extreme weersomstandigheden of -verschijnselen en klimaatveranderingen zonder iets aan te tonen.
Ook klimaatsceptici zijn vaak (natuur)wetenschappers. Opmerkelijk is dat zij in de klimaatdiscussie nauwelijks aan het woord komen.
Of spelen commerciële, economische en politieke belangen ook hier een hoofdrol?
EU-leiders proberen hiermee president Trump over te halen om toch met de klimaatakkoorden van

Parijs in te stemmen omdat het (vooral?) economische groei betekent.
De deelnemers aan de klimaattop in Parijs waren euforisch over het behaalde resultaat. 174 landen hebben de akkoorden ondertekend. Maar wat gaan ze nu doen en wat moet het resultaat zijn? Kort samengevat: uitstoot van CO2 verminderen en de rijke landen zullen daarvoor 91 miljard euro doneren.
Het lijkt alsof ons huis in brand staat en we nemen ingrijpende maatregelen om de rookontwikkeling te beperken. De brand blijft onbesproken.
Er worden zo nieuwe markten gecreëerd voor windmolens, zonnepanelen, elektrische auto’s, warmtepompen, isolatiemateriaal, etc.
Rigoreus snijden in de (energie)consumptie lijkt onbespreekbaar.

Kortom, alle reden voor een nadere beschouwing.

>   2. Warmte