PopUp MP3 Player (New Window)

1. Opwarming aarde: feiten en fabels

Opwarming van de aarde wordt onmiddellijk geassocieerd met CO2. De grote hoeveelheid CO2 uitstoot en het isolerend effect ervan zou de belangrijkste oorzaak zijn van de temperatuurstijging.
Waar komt toch dat idee vandaan? Is er enig bewijs voor?
Het is wel de reden dat we wereldwijd de uitstoot van  CO2 drastisch moeten verminderen door alternatieve energiebronnen te gebruiken en het gebruik van fossiele brandstoffen uit te bannen.

Lees meer...

2. Warmte

Als we het over de opwarming van de aarde hebben bedoelen we de opwarming van de atmosfeer, zeg maar de lucht en gemeten op grondhoogte. Maar ook het opwarmen van het zeewater.
Om te begrijpen hoe dat werkt moeten we het over warmte hebben.
Daarbij is het van belang te weten wat de Eerste wet van de thermodynamica zegt: Energie gaat nooit verloren. Dat zou iedereen moeten beseffen (middelbareschoolkennis).

Lees meer...

3. Kooldioxide (CO2)

Zoals het in de atmosfeer voorkomt is CO2 een onschuldig gas, we ademen het in en wat meer uit. Planten hebben dit nodig om te groeien en zetten het met de bladeren (bladgroen) om in zuurstof.
Voor het opwekken van elektriciteit en het verwarmen (van ruimten of materialen) worden brandstoffen (olie, gas, kolen, hout (“biomassa”) gebruikt.

Lees meer...

4. Elektriciteitscentrales

Hoe maak je elektriciteit uit brandstof? Electriciteit wordt opgewekt met generatoren. Deze moeten worden aangedreven. Daarvoor is nog steeds niets beters dan stoomturbines. Daarvoor is stoomdruk nodig. En om stoom te maken is warmte nodig. Dit wordt verkregen door fossiele brandstoffen te verbranden (in Nederland zijn dat kolen en aardgas). Technologie uit de 19e eeuw.

Lees meer...

5. Alternatieve middelen

In de media en door politici worden ons toekomstscenario's voorgehouden waarbij alle energie elektrisch is en wordt opgewekt met alternatieve middelen (m.n. windmolens, zonnepanelen en warmtepompen). Alle kaarten worden gezet op de transitie naar zogenaamd emissievrije energie binnen twee decennia. Dat zijn vooralsnog sprookjes.

Lees meer...

6. Auto's

Reeds 100 jaar geleden was er een periode waarin elektrische auto’s reden. Maar ook toen was het probleem de beperkte actieradius door de beperkte capaciteit van de batterijen, De elektrische aandrijving werd ingehaald door de verbrandingsmotor.
Deze is er in twee soorten: de benzine- en dieselmotor. Benzinemotoren kunnen ook aangepast worden voor LPG.

Lees meer...

7. Gesjoemel

Op de een of ander manier staat het thema "Klimaat" bol van gesjoemel.
We kennen het gesjoemel met Volkswagen diesels, maar ook andere merken hebben zich schuldig gemaakt aan deze praktijk. Alles wat met software wordt gemaakt is potentieel verdacht als het om onwaarschijnlijke prestaties gaat.

Lees meer...

8. Warmtepomp

We moeten van het gas af, het raakt op en Groningen staat op instorten. Een warmtepomp wordt (natuurlijk met veel subsidie) gepromoot als alternatief voor onze gasgestookte CV-ketel.
Maar schieten we daar wat mee op?
Een warmtepomp is een soort omgekeerde koelkast, je koelt buiten en verwarmt binnen.

Lees meer...

9. Stukje geschiedenis

Velen hebben de oliecrisis van 1973 niet meegemaakt of zelfs niet van gehoord. In die tijd besloten de Arabische olieproducerende landen collectief geen of minder olie meer te leveren aan het Westen.
Het gevolg was dat we ons gingen beraden over de toekomstige energievoorziening en economische groei.

Lees meer...