PopUp MP3 Player (New Window)

Bangalore - poliovaccinatie 2007

In 2007 werd ik door PUM uitgenodigd om een onderzoek te doen bij APR Electronics in Bangalore, India, een fabriekje dat spoelen wikkelt voor transformatoren, schakelaars, smoorspoelen e.d.
Ze waren reeds ISO gecertificeerd, maar wilden hun marktaandeel vergroten door processen te verbeteren. Dit was een interessant klusje in een bijzondere omgeving.
Maar nog bijzonderder was een ontmoeting met de Rotary club of Bangalore Downtown.
Ik had deze club gevonden omdat er in de buurt een opvallend standbeeld van Paul Harris, de oprichter van Rotary International, midden op straat stond.

Op internet was deze club gauw gevonden, hoewel er wel 50 Rotaryclubs in Bangalore zijn (6 miljoen inwoners).
De ontmoeting was zeer hartelijk en ze nodigden mij uit het weekend met hen mee te gaan om in de sloppenwijken kinderen te vaccineren tegen polio.
Dit vond plaats op 11 februari en overal stond deze datum aangekondigd.

Na mijn periode bij APR Electronics kwam Aukje precies dat weekend naar Bangalore om samen nog twee weken rond te trekken.
Ook zij ging mee om de vaccinatie te volgen.

Dit vaccinatieprogramma is in 1984 door Rotary International gestart met als doel de wereld poliovrij te maken.
Hiervoor werd nauw samengewerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie en nationale en lokale gezondheidsinstellingen in vele landen.
Het plan was om het doel bereikt te hebben in 2004. Dan zou Rotary 100 jaar bestaan.
Dit is niet helemaal gelukt. Er waren nog vijf landen waar polio voorkwam.
Met extra inzet en middelen (ook de Bill Gates Foundation steunde nu het programma) is het doel nagenoeg bereikt (2016).
Een fantastisch programma (inmiddels met vele vaderen, zoals Bill Gates) waar we trots op mogen zijn.

Klik op de foto's boven om er doorheen te navigeren of  hier voor de slideshow.
(Druk even op F11 voor een Full Screen en nogmaals om terug te keren.)